نقش خانواده در ترک اعتیاد

نقش خانواده در ترک اعتیاد

اعتیاد به مواد مخدر باعث می‌شود اعضای خانواده با یکدیگر ناسازگار شوند و در تصمیم‌گیری‌های منطقی و موثر خود دچار اختلال شوند، بنابراین نقش خانواده در ترک اعتیاد تلاش برای رفع ناسازگاری ها و چاره اندیشی برای بهبود بیمار است. ... ادامه مطلب