مشاوره در حوزه اعتیاد

مشاوره در حوزه اعتیاد

مشاوره ترک اعتیاد

بسیاری از بیماران اعتیاد درک و شناخت صحیحی از ترک اعتیاد نداشته و تصور می کنند که پاکی از اعتیاد تنها به معنی قطع مصرف مواد مخدر و یا اجتناب از رفتارهای معتادگونه است. با در نظر گرفتن این که اعتیاد یک بیماری مزمن و درمان ناپذیر است که جسم، ذهن و روح فرد معتاد را تحت تاثیر قرار می دهد؛ بهبودی از آن نیز می بایست همه جنبه های زندگی وی را در برگیرد.لذا موسسه راهی به سوی نور با برگزاری جلسات مشاوره فردی و گروهی برای بیماران و خانواده آنها روند بهبودی بعد از دوره سم زدایی بیمار را برای تثبیت شرایط درمان ایجاد نموده است


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/tarketiyad/public_html/wp-includes/functions.php on line 5219

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/tarketiyad/public_html/wp-content/plugins/really-simple-ssl/class-mixed-content-fixer.php on line 110